Jeg har varetaget alle opgaver indenfor bogholderi. Herunder kontering, bogføring, betaling af kreditorer, rykning af debitorer, afregning af moms, lønafregning i Dataløn og Proløn, bogføring og afstemning af kasserapporter og pengemarkedskonti, samt udfærdigelse af månedsbalancer, kvartalsbalancer og årsregnskaber.

Jeg er rutineret pc-bruger, og arbejder i både Navision C5 og E-conomic. Desuden har jeg licens til oprettelse af regnskaber i Navision C5, er administrator i E-conomic og kan bruge både Dataløn og Proløn. Jeg har arbejdet i mange regnskabsprogrammer, og et nyt system er ikke afskrækkende for mig.